DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA PROJESİ (DOSAP)

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA PROJESİ (DOSAP)

Yükseköğretim Kurulu 2024 Yılı Uluslararası Araştırma Programları (GEP, DOSAP, AKAP)

Yükseköğretim Kurulu tarafından doktora öğrencileri ve araştırmacıların uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla başlatılan “Uluslararası Araştırmacı Programları” 2024 Yılı başvuruları 04 Mart 2024 Pazartesi itibari ile başlamıştır.

“Uluslararası Araştırmacı Programları” kapsamda,

  • Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapan en fazla 100 doktora öğrencisinin alan kısıtlaması olmaksızın tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Genç Beyinler Programı (GEP),

Başvuru Şartları:

– T.C. vatandaşı olup halen bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,

– YÖK tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda doktora eğitiminin tez aşamasına geçmiş olmak,

– Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 75 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak),

– Başvuru tarihi itibariyle doktora eğitimine son üç yılda başlamış olmak,

– University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en az bir-en fazla üç ay için Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek alanlarda akademik çalışma yapmak üzere davet mektubu almak.

  • Doktora eğitimini tamamlamış en fazla 100 Araştırma Görevlisi veya Doktor Öğretim Üyesinin alan kısıtlaması olmaksızın doktora sonrası çalışmalar için yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP),

Başvuru Şartları:

– T.C. vatandaşı olup halen bir devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimini tamamlamış Araştırma Görevlisi veya Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyor olmak,

– Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini son 3 yılda almış olmak,

– Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 80 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak),

– University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en fazla dokuz ay süre için Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek alanlarda akademik çalışma yapmak üzere davet mektubu almak.

  • Yurt dışı akademik izin (Sabbatical) kapsamında en fazla 200 öğretim üyesinin aşağıda yer alan 12 inci Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda araştırma yapmak üzere, yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Akademik Birikim Programı (AKAP) için başvurular açılmıştır.

Başvuru Şartları:

– T.C. Vatandaşı olup halen bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi kadrosunda çalışıyor olmak,

– 2547 sayılı kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamındaki ücretli izin dönemlerinde olmak,

– Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 80 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

– University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birindenen fazla dokuz ay süre için, 12 inci Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda akademik çalışma yapmak üzere “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde davet mektubu almak.

  1. Kalkınma Planında Yer Alan Öncelikli Alanlar:

– Kimya

– İlaç ve Tıbbi Cihaz

– Elektronik

– Makine

– Elektrikli Teçhizat

– Otomotiv

– Raylı Sistem Araçları

  1. Kalkınma Planında Yer Alan Öncelikli Gelişme Alanları:

– Tarım ve Gıda

– Enerji

– Savunma Sanayi

-Turizm

Başvuru yapmak isteyen araştırmacıların, 04 Mart 2024 Pazartesi- 26 Nisan 2024 Cuma günü saat 17.00’ye kadar https://yoksis.yok.gov.tr/ adresinden giriş yaptıktan sonra “Genel İşlemler”, “YÖK Bursları ve Destekleri” menüsünden başvuru yapması gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu İlgili Linki İçin Tıklayınız.

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=1418

Yurt İçi ve Yurt Dışında Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Destekleme Programlarına İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/uluslararasi-arastirmaci-projeleri-usul-ve-esaslar.pdf