Doktora Sonrası  Araştırma Programı

Doktora Sonrası Araştırma Programı

Doktora sonrası araştırma programı, araştırıcıların yeni deneyimler kazanmasını, farklı araştırma ortamlarında, bağımsız biçimde araştırmalar yürütmelerini ve bilim insanı olma yönünde kendini geliştirmesini sağlamayı amaçlayan bir süreçtir.

Doktora Sonrası
Araştırma Programı
Doktora sonrası araştırma programı, araştırıcıların yeni deneyimler kazanmasını, farklı araştırma ortamlarında, bağımsız biçimde araştırmalar yürütmelerini ve bilim insanı olma yönünde kendini geliştirmesini sağlamayı amaçlayan bir süreçtir.

Yurtdışına Görevlendirme

Doktora Sonrası Araştırma Programının Amacı, üniversite öğretim elemanlarının doktora/doktora eşdeğeri eğitimleri sonrasında araştırma yürütmek üzere yurt dışına gitmeleri ile yurt içinden veya yurt dışından araştırmacıların doktora/doktora eşdeğeri eğitimleri sonrasında araştırma yürütmek üzere Üniversite’ye gelmeleri konusunda bilim insanlarını desteklemektedir.

Yurtdışına Görevlendirme

Doktora Sonrası Araştırma Programının Amacı, üniversite öğretim elemanlarının doktora/doktora eşdeğeri eğitimleri sonrasında araştırma yürütmek üzere yurt dışına gitmeleri ile yurt içinden veya yurt dışından araştırmacıların doktora/doktora eşdeğeri eğitimleri sonrasında araştırma yürütmek üzere Üniversite’ye gelmeleri konusunda bilim insanlarını desteklemektedir.

Araştırmacı Kabulü